El reciclatge en el sector de la construcció: maneres de fer-ho possible

El reciclatge en el sector de la construcció: maneres de fer-ho possible

Qui no ha anat passejant tranquil·lament pel camp i de sobte, zas, un runar espantós amb les seues restes d’obra, el seu wc o el seu munt de rajoles. Enmig de la muntanya, relativament prop d’una població, ací apareix la pitjor petjada de la nostra espècie. El tema dels enderrocs il·legals és un problema mediambiental, un altre més, al nostre país. Mentre els ciutadans assumim, lentament, la nostra responsabilitat de reciclar, el sector de la construcció l’assumeix encara més lentament.

No obstant això, precisament, les principals restes de les obres són de les que poden reciclar moltes vegades, la qual cosa ens porta a pensar que el que ens fa falta és més cultura del reciclatge i més conscienciació.

Una opció per a motivar el compliment de la legalitat, demanada des de diferents instàncies, és l’exigència d’una fiança a les persones que sol·liciten una llicència d’obra, depòsit que es retornaria quan se certificara una correcta gestió dels residus. Residus que, mal gestionats, acaben contaminant sòls i aqüífers, deteriorant el paisatge i provocant un greu risc per a la salut dels éssers vius.

Les plantes legals de reciclatge gestionen, en l’actualitat, prop del 30% dels abocaments que es generen. La resta no està controlat i s’aboca de manera clandestina, des del molest visual fins al més el tòxic (l’amiant, per exemple, és cancerigen).

El mapa de la il·legalitat 

ARCI és l’Associació d’Empresaris de Selecció i Reciclatge de Residus de la Construcció i de la Indústria que integra a empreses per a tractar i valorar els residus de la construcció en València, conscients que és un problema de primera magnitud. A la seua web té un apartat, anomenat abocador virtual, on es localitzen els abocadors il·legals per tot el territori valencià per a alertar de la seua existència i constrènyer a les autoritats sobre el seu tancament. Ja hi ha registrats quasi 50 punts a la Comunitat i els ciutadans poder enviar, a eixa web, fotos de les zones d’acumulació d’enderrocs que consideren irregulars a les seues àrees de proximitat.

 

Les solucions 

Per a resoldre i solucionar la problemàtica ambiental causada pels residus d’obres és necessari aplicar una sèrie de principis bàsics: promoure la reutilització de materials obtinguts després de l’obra o la demolició mitjançant l’ús adequat de contenidors d’enderrocs; separar els residus correctament; garantir la retirada d’aquests enderrocs acorde al pla de gestió de residus, promoure les cures mediambientals; i reciclar la quantitat més gran de materials obtinguts i col·locats en contenidors per a enderrocs. La separació en origen dels residus a través dels contenidors d’enderrocs és fonamental per a poder gestionar correctament aquestes restes després.

Sols un 30% dels residus aconsegueixen ser recuperats, així que l’altre 70% acaba en abocadors il·legals. Els especialistes sostenen, com a causa d’aquest baix percentatge, la falta d’informació necessària perquè les empreses comprenguen la importància de l’ús de contenidors i la necessitat de separar els residus in situ.

La reutilització de pedra per a zones degradades

El Grupo Levantina, amb seu en Novelda (Alacant)  és un referent mundial en l’explotació, transformació i comercialització de pedra natural, des de la pedrera fins als projectes. Ells es proposaren aconseguir que els descartes de pedra natural pogueren ser utilitzats legalment per a la recuperació de zones degradades, cosa que es va aconseguir i va permetre posar en marxa un projecte de restauració de zones que tenien una difícil auto-recuperació.

Aquesta restauració es realitza a nivell geomorfològic per a emplenar els forats miners abandonats i, posteriorment, es restaura la coberta vegetal en col·laboració amb la comunitat local, en particular, amb escolars de la zona. Van començar aquest projecte en 2014, conjuntament amb l’empresa Sindiform, en el marc de l’economia circular per a la valorització dels seus residus d’elaboració de pedra natural.

Aquesta recuperació de la geomorfologia i la coberta vegetal de la zona permet controlar l’erosió en aquest lloc, així com afavorir la interconnectivitat dels hàbitats i integrar-los paisatgísticament.

A més, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, es realitza un seguiment de la zona quant a biodiversitat i evolució per part d’estudiants de ciències ambientals. Levantina aporta, així, una solució innovadora en la gestió dels residus petris basada en el desenvolupament sostenible.

La nova Llei de Residus

La recent aprovació de la Llei de residus i sols contaminats per a una economia circular (Ley 7/2022, de 8 d’abril) planteja tota una sèrie de reptes per a les empreses, que han de conèixer les noves obligacions i figures tributàries que introdueix la norma. La nova regulació va entrar en vigor el passat 10 d’abril, a excepció de les mesures fiscals, que ho faran l’1 de gener de 2023. El text suposa una oportunitat per a reconduir la gestió de residus i reduir l’impacte mediambiental de tots aquests abocaments.

La llei imposa a l’Administració l’obligació d’usar instruments econòmics i altres mesures incentivadores per a l’aplicació de la jerarquia dels residus.

Aquesta normativa ve a posar ordre en relació amb els impostos sobre depòsits de residus i du a terme un esforç d’harmonització, fixant l’impost a nivell estatal – encara que amb gestió i recaptació autonómica-, evitant així la proliferació de tributs en les diferents comunitats autonòmiques.

Per la seua part, a mitjan mes de novembre Les Corts van aprovar la proposició de llei de residus i sols contaminats per al foment de l’economia circula en la Comunitat Valenciana, que vol aportar seguretat jurídica al fil de la llei estatal de residus citada, amb l’objectiu de deixar enrere l’anterior normativa autonòmica, obsoleta després de més de 20 anys.

Aquesta nova llei preveu la creació d’una agència valenciana de residus per a desenvolupar campanyes i fer seguiment del compliment per part dels ajuntaments. El què afectarà directament a la gestió dels residus municipals, amb grans reptes al davant, com gran és el problema, en matèria de prevenció, recollida i abocament.

Vols estar a l'última?

Subscriu-te